19 Aug 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศพม่า

บทความโดย K. NETNUALYAI

    สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศเมียนมา โดยส่วนใหญ่แล้วในสมัยรัฐบาลทหารเมียนมาสามารถควบคุมไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ กล่าวคือ รัฐบาลเมียนมาเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารตั้งแต่ปี 1962 โดยปัจจุบัน องค์กรที่มีอำนาจสูงสุดคือ สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council : SPDC) ภายใต้การนำของพลเอกอาวุโสตานฉ่วย (The Senior general  Than Shwe)  ที่มีนโยบายแข็งกร้าวต่อกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล โดยรัฐบาลทหารเมียนมาถือว่า กลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลเป็นกลุ่มก่อการร้าย และเมียนมาเองก็ยอมรับว่า มีกลุ่มพม่ามุสลิมเป็นชาวโรฮิงยาจากรัฐยะไข่และภาคอารยะกัน ซึ่งอยู่ติดกับอินเดีย

14 Aug 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศสิงคโปร์

บทความโดย K. NETNUALYAI

     สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศสิงคโปร์นั้น ยังอยู่ในสภาวะที่ปกติและนิ่ง กล่าวคือ โดยปกติสิงคโปร์มีกฎหมายที่เข้มงวดมาก และจากสถานการณ์การก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ.

14 Aug 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศมาเลเซีย

บทความโดย K. NETNUALYAI

     สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศมาเลเซียอยู่ในภาวะที่รัฐบาลควบคุมได้เป็นอย่างดีภายใต้ การนำของ ดาโต๊ะ ซรี อับดุลลาห์ อาหมัด บาดาวี  ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการครองอำนาจอย่างยาวนานของ ดาโต๊ะ ซรี ดร.มหาเธร์  บิน โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนาน ถึง 22 ปี โดยที่ ดร.มหาเธร์ได้ใช้   กฎหมายความมั่นคงภายใน (Interior Security Act  : ISA) มาเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบภายในประเทศ ทั้งนี้หลังจากการก่อตั้งประเทศหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อ ปี ค.ศ.1957  โดยที่มาเลเซียมีหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งนี้มักมีปัญหาความขัดแย้งอยู่เนืองระหว่างเชื้อชาติ

14 Aug 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศไทย

บทความโดย K. NETNUALYAI

     สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีกลุ่มก่อกความไม่สงบสังหารเจ้าหน้าที่และประชาชนรายวัน อีกทั้งการลอบวางระเบิดในสถานที่สำคัญๆ อีกทั้งสถานการณ์อยู่ในภาวะที่ล่อแหลม รัฐบาลพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับนานาชาติต่อสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศไทย จากเหตุการณ์ กรือเซะ และตากใบ 1  ในสมัยรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ทำให้มองว่าเป็นการใช้ความรุนแรงต่อชาวมุสลิม อีกทั้ง มีนโยบายที่แข็งกร้าว ทั้งการส่งทห

10 Aug 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศอินโดนีเซีย

บทความโดย K. NETNUALYAI

     สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศอินโดนีเซีย หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 โดยช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไป พลตำรวจเอก ดาอิ บัคเตียร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย กล่าวเตือนว่า ดร.อาซาฮารี ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายที่เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดและสมาชิกอาวุโสของขบวนการเจไอ ในอินโดนีเซียซึ่งยังคงจัดหาสมาชิกรุ่นใหม่ โดยน่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อโจมตีเป้าหมายในช่วงเลือกตั้ง ในช่วงปี ค.ศ.

ห้องแสดงภาพ

ติดต่อสอบถาม

คำถามทั่วไป

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนำบทความไปใช้ประโยชน์

contact@shaibor.com