19 Aug 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศเวียดนาม

บทความโดย K. NETNUALYAI

       สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศเวียดนามนั้น ส่วนใหญ่ยังคงสงบ เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในการแสดงออกทางการเมือง อีกทั้งเวียดนามเป็นประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์  รัฐบาลเวียดนามกล่าวว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาล ถือเป็นกลุ่มก่อการร้าย เนื่องจากกลุ่มต่อต้านนี้สร้างความเสียหายต่อระบบการปกครองของ   เวียดนาม อีกทั้งการสร้างสถานการณ์ต่างๆ  เพื่อล้มล้างรัฐบาลเวียดนาม 

19 Aug 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศกัมพูชา

บทความโดย K. NETNUALYAI

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศกัมพูชาแทบจะไม่ค่อยปรากฎเลย เนื่องจากสงครามกลางเมืองที่มีมาหลายสิบปี ตั้งแต่ในช่วงสงครามเย็น จนกระทั่งสมเด็จฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ได้ขึ้นครองอำนาจ กัมพูชาเริ่มมีเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงมากขึ้น ด้วยการมีอำนาจเบ็ดเสร็จของสมเด็จฮุนเซ็น ทั้งนี้ ในกัมพูชามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้าย โดยมากบดานในชุมชนจามมุสลิมในกัมพูชา และมีการเปิดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม มีองค์กรการกุศลจากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางให้การสนับสนุน ที่สำคัญ ฮัมบาลีเคยมากบดานที่กัมพูชาหลังจากที่ถูกจับในประเทศไทย การการเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้รัฐบาลกัมพูชา

19 Aug 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศลาว

บทความโดย K. NETNUALYAI

        สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศลาวที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันค่อนข้างสงบแทบไม่ค่อยมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยนัก ส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลลาวมองว่าเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลเสียมากกว่า เช่นกลุ่มม้ง ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในลาวที่ทำการต่อสู้กับรัฐบาลลาวนับแต่ประเทศลาวได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี ค.ศ.

19 Aug 2017

สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศพม่า

บทความโดย K. NETNUALYAI

    สถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศเมียนมา โดยส่วนใหญ่แล้วในสมัยรัฐบาลทหารเมียนมาสามารถควบคุมไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ กล่าวคือ รัฐบาลเมียนมาเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารตั้งแต่ปี 1962 โดยปัจจุบัน องค์กรที่มีอำนาจสูงสุดคือ สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council : SPDC) ภายใต้การนำของพลเอกอาวุโสตานฉ่วย (The Senior general  Than Shwe)  ที่มีนโยบายแข็งกร้าวต่อกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล โดยรัฐบาลทหารเมียนมาถือว่า กลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลเป็นกลุ่มก่อการร้าย และเมียนมาเองก็ยอมรับว่า มีกลุ่มพม่ามุสลิมเป็นชาวโรฮิงยาจากรัฐยะไข่และภาคอารยะกัน ซึ่งอยู่ติดกับอินเดีย

ห้องแสดงภาพ

ติดต่อสอบถาม

คำถามทั่วไป

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนำบทความไปใช้ประโยชน์

contact@shaibor.com